ผลงาน

   

      

โครงการที่เป็นผลงานของเรา  

โชว์รูม                         โรงแรม                                 โรงพยาบาล   

♦ โชว์รูม  Honda          ♦ โรงแรม Penninsula              ♦ โรงพยาบาล กรุงเทพ   

♦ โชว์รูม Toyota          ♦ โรงแรม State Tower            ♦ โรงพยาบาล ศิริราช

♦ โชว์รูม Chevrolet      ♦ โรงแรม All Season               ♦ โรงพยาบาล รัตตนิน 

♦ โชว์รูม Ford             ♦ โรงแรม Plaza Athenee          ♦ โรงพยาบาล สมิตติเวช 

♦ โชว์รูม Jaguar          ♦ โรงแรม Meridian เขาหลัก      ♦ โรงพยาบาล พญาไท  

♦ โชว์รูม บุญถาวร         ♦ โรงแรม Amari ตรัง               ♦ โรงพยาบาล บำรุงราษฎร์

♦ โชว์รูม Mitsubishi

 

                                                                                                    

 

 

                                                                                       ธนาคาร                              ห้างสรรพสินค้า

                                                                                  ♦ ธนาคาร กรุงเทพ               ♦ ห้างสรรพสินค้า Esplanade

                                                                                  ♦ ธนาคาร ไทยพาณิชย์         ♦ ห้างสรรพสินค้า Siam Paragon

                                                                                  ♦ ธนาคาร กสิกรไทย            ♦ ห้างสรรพสินค้า Central World

                                                                                  ♦ ธนาคาร นครหลวงไทย       ♦ ห้างสรรพสินค้า Emporium

                                                                                  ♦ ธนาคาร ไทยธนาคาร         ♦ ห้างสรรพสินค้า Central

                                                                                  ♦ ธนาคาร กรุงไทย              ♦ ห้างสรรพสินค้า The Mall

                                                                                  ♦ ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา        ♦ ห้างสรรพสินค้า Robinson

                                                                                  ♦ ธนาคาร ทหารไทย            ♦ ห้าง Tesco Lotus

                                                                                  ♦ ธนาคาร ธนชาติ                ♦ ห้าง Big C

                                                                                  ♦ ธนาคาร UOB