กระจกนิรภัยเทมเปอร์ฮีทโซค

กระจกนิรภัยเทมเปอร์ฮีทโซค ( Tempered Heat Soak Glass )เกิดจากการนำกระจกนิรภัยเทมเปอร์ มาเข้ากระบวนการอบด้วยความร้อนอีกครั้ง โดยกระจกนิรภัยเทมเปอร์จะถูกแช่ไว้ที่อุณหภูมิ 290ºC คงที่ เป็นเวลา 2 ชั่วโมง (กระบวนการทั้งหมด จะใช้เวลามากกว่า 4-5 ชั่วโมง)  กระจกที่ได้จะมีลักษณะเหมือนกระจกนิรภัยเทมเปอร์ทุกประการ

ขั้นตอนการทำฮีทโซค ( Heat Soak Process )  ชมได้จาก  วีดีโอ 

วัตถุประสงค์ของการทำฮีทโซค คือ เป็นการเร่งให้โมเลกุลของสารนิเกิ้ลซัลไฟด์ที่อยู่ในเนื้อกระจกโตจนดันกระจกแตกในเตาฮีทโซค ดังนั้นกระจกที่ผ่านกระบวนการนี้ออกมาโดยไม่แตก จะมีโอกาสที่จะแตกด้วยตัวเองน้อยลงอย่างมาก คือ จากความเสี่ยง 8 แผ่นใน 1,000 แผ่น เหลือแค่ 4 แผ่นใน 10,000 แผ่น (ลดลง 95%)

 

ลักษณะเด่น

♦  มีความแข็งแรงกว่ากระจกโฟลท 4-5 เท่า ทำให้สามารถรับแรงกระแทก แรงกด แรงบีบ ได้ดี

♦  ทนความร้อนได้สูงถึง 290ºC โดยกระจกไม่แตก

♦  ทนการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิอย่างฉับพลันได้ถึง 150ºC

♦  เมื่อกระจกแตก จะแตกเป็นชิ้นเล็กๆคล้ายเม็ดข้าวโพดทั่วทั้งแผ่น ไม่เป็นปากฉลามแบบเดียวกับการแตกของกระจกธรรมดา ทำให้เป็นอันตรายน้อยกว่ากระจกธรรมดา

 

ลักษณะด้อย

♦  กระจกนิรภัยเทมเปอร์ฮีทโซค ไม่สามารถ ตัด เจีย เจาะ บาก ได้

♦  เนื่องจากกระจกนิรภัยเทมเปอร์ฮีทโซค จะมีความเป็นคลื่นและมีการโก่งตัวของกระจกเล็กน้อย

♦  กระจกนิรภัยฮีทโซคยังมีโอกาสแตกด้วยตัวเอง 4 แผ่น ใน 10,000 แผ่น

 

การนำไปใช้งาน

♦  เหมาะสำหรับติดตั้งในพื้นที่ที่ต้องการความมั่นใจอย่างสูงว่ากระจกจะไม่แตกด้วยตัวเอง เพราะ การเปลี่ยนกระจกจะเสียค่าใช้จ่ายมาก เช่น บริเวณที่สูง หรือ ผนังสระว่ายน้ำ เป็นต้น

 

ขนาดและความหนา

♦  ความหนาที่สามารถผลิตได้ คือ  4, 5, 6, 8, 10, 12, 15, 19 มม.

♦  ขนาดเล็กสุดที่สามารถผลิตได้ คือ 180 x 180 มม. หรือ ต้องมีเส้นทแยงมุมกว่า 250 มม.

♦  ขนาดใหญ่ที่สุดที่สามารถผลิตได้ คือ 2800 x 6200 มม.

หมายเหตุ: กระจกบาง ขึ้นอยู่กับวัตถุดิบ กรุณาสอบถามขนาดก่อนสั่งผลิต