กระจกอินซูเลท

กระจก อินซูเลท ( Insulated Glass ) เป็นกระจกที่มีช่องว่างระหว่างกระจก อาจมี 1 - 2 ช่อง โดยช่องว่างนี้เกิดจากการนำวัสดุคั่นกลางระหว่างกระจกตามขอบกระจกโดยรอบ  บริเวณกลางกระจกจึงสามารถมองทะลุได้เหมือนกระจกทั่วไป  วัตถุประสงค์หลักของกระจกอินซูเลท คือ การลดการถ่ายเทความร้อนระหว่างภายในและภายนอกอาคาร

ขั้นตอนการผลิต ( Insulated Glass Process ) ชมได้จาก  วีดีโอ  

วัสดุทั่วไปที่ใช้คั่นกลางคืออลูมิเนียม โดยอลูมิเนียมจะถูกขึ้นรูปให้มีช่องว่างตรงกลาง และด้านที่หันเข้าช่องว่างระหว่างกระจกจะมีรูพรุนให้อากาศถ่ายเทระหว่างช่องว่างของกระจก และช่องว่างตรงกลางอลูมิเนียมได้ ช่องว่างของอลูมิเนียมมีไว้เพื่อใส่สารดูดความชื้น (โดยทั่วไปคือ ซิลิกาเจล) เมื่อปิดขอบโดยรอบของกระจกอินซูเลท อากาศจะไม่สามารถผ่านเข้าออกระหว่างช่องว่างกลางกระจกกับอากาศภายนอกได้ สารดูดความชื้นจะดูดความชื้นออกจากอากาศที่อยู่ระหว่างกระจก ทำให้อากาศแห้งสนิท ซึ่งอากาศแห้งจะเป็นฉนวนกันความร้อนที่ดีชนิดหนึ่ง ทำให้กระจกอินซูเลทสามารถกันการถ่ายเทความร้อนได้

จุดอ่อนของการใช้อลูมิเนียมเป็นวัสดุคั่นกลาง คือ ความร้อนที่สามารถถ่ายเทผ่านอลูมิเนียมได้ จึงมีการนำวัสดุอิ่น เช่น พลาสติก มาใช้แทนเพราะนำความร้อนน้อยกว่า แต่ยังไม่เป็นที่นิยมมากนัก เนื่องจากปัญหาความแข็งแรงในการรับการบิดตัวของกระจกและรับแรงอัดที่เกิดขึ้นระหว่างการผลิต

กระจกแผ่นเรียบทุกชนิด ไม่ว่าจะเป็นกระจกโฟลท กระจกนิรภัยเทมเปอร์ กระจกฮีทสเตรงเท่น กระจกลามิเนต กระจกสะท้อนแสง กระจก Low-E สามารถนำมาเป็นองค์ประกอบของกระจกอินซูเลทได้ โดยกระจกต้องไม่โก่งงอเกิน 2 มม.

อากาศแห้งในช่องว่างระหว่างกระจก สามารถทดแทนด้วยก๊าซเฉื่อยได้ เพื่้อเพิ่มคุณสมบัติในการกันความร้อน เพราะก๊าซเฉื่อยมีความสามารถในการนำความร้อนได้น้อยกว่าอากาศแห้ง ก๊าซเฉื่อยที่เป็นที่นิยมคือ ก๊าซอาร์กอน

การเลือกใช้กระจกชนิดต่างๆ และชนิดของก๊าซ จะมีผลต่อคุณสมบัติในการกันความร้อน การกันเสียง การทนต่อแรงกระแทกและแรงลม แต่คุณสมบัติที่ดีก็มาพร้อมกับราคาที่สูงขึ้น ดังนั้น จึงต้องมีการปรึกษากันระหว่าง เจ้าของงาน สถาปนิก วิศวกร ผู้ติดตั้ง และโรงงานผู้ผลิต ถึงความต้องการของเจ้าของงานและสถาปนิก ความเป็นไปได้ในการผลิตและการติดตั้ง รวมทั้งความเหมาะสมคุ้มค่าของราคา

 

ลักษณะเด่น

♦  ลดการถ่ายเทความร้อนระหว่างภายในอาคารและภายนอกอาคาร ทำให้ประหยัดพลังงาน เพราะเครื่องปรับอากาศทำงานน้อยลง

♦  เพราะการใช้กระจก 2 แผ่น แยกจากกัน ความร้อนที่ดูดซับโดยแผ่นกระจกแผ่นนอก ต้องแผ่รังสีผ่านอากาศแห้งที่เป็นฉนวนกันความร้อน กระจกแผ่นในจึงรับความร้อนน้อย ทำให้คนที่นั่งใกล้กระจกยังรู้สึกสบาย ไม่ร้อนจากการแผ่รังสีของกระจก

♦  ลดเสียงจากภายนอกอาคาร

♦  สามารถเพิ่มให้กระจกทนต่อการแตกด้วยความร้อน แรงลม แรงกระแทกได้ โดยการเลือกใช้กระจกที่นำมาเป็นส่วนประกอบของกระจกอินซูเลท

 

ลักษณะด้อย

♦  กระจกอินซูเลท มีความหนารวมมาก เพราะมีชั้นของอากาศ ทำให้การเคลื่อนย้าย ติดตั้ง มีความยากลำบากกว่ากระจกชนิดอื่น

♦  เนื่องจากความหนาของกระจก ทำให้ร่องที่มารองรับการติดตั้งต้องกว้าง จึงต้องใช้อลูมิเนียมพิเศษ ซึ่งจะหายากในตลาดเมืองไทย

♦  เนื่องจากกระจกอินซูเลท นำกระจกหลายชนิดมาประกอบกัน ทำให้กระจกมีราคาแพง

 

การนำไปใช้งาน

กระจกอินซูเลท สามารถกันการถ่ายเทความร้อนได้ดีที่สุด เมื่อเทียบกับกระจกขนิดอื่นๆที่ใข้ทำผนัง จึงเหมาะที่จะใช้เป็นผนังกั้นระหว่างภายในอาคารและภายนอกอาคาร ในบริเวณที่ได้รับแสงอาทิตย์ตรงๆ  นอกจากนี้ในอาคารที่มีการใช้เครื่องปรับอากาศตลอดเวลา ก็ควรใช้กระจกอินซูเลท เพื่อลดการใช้เครื่องปรับอากาศ โดยสามารถลดขนาดและจำนวนของเครื่องปรับอากาศ ทำให้ประหยัดทั้งค่าเครื่องปรับอากาศและพลังงานไฟฟ้าที่ต้องใช้งาน

กระจกอินซูเลท ยังสามารถใช้เป็นประตูตู้เย้น ตู้แช่ เพราะสามารถกั้นการถ่ายเทความร้อนระหว่างภายในที่ต่ำถึง -18ºC  กับบรรยากาศภายนอกที่อาจสูงถึง 40 - 45ºC  การใช้กับตู้แช่ยังทำให้ลูกค้าสามารถเลือกสินค้าก่อนเปิดตู้แช่ได้อีกด้วย

 

ขนาดและความหนา

♦  ความหนาที่สามารถผลิตได้คือ บางสุดที่ 3+6+3 (12 มม.) หนาสุดที่ 15+24+15 (54 มม.)

♦  ขนาดเล็กสุดที่สามารถผลิตได้ คือ 190 x 350 มม.

♦  ขนาดใหญ่สุดที่สามารถผลิตได้ คือ 2700 x 5000 มม.

หมายเหตุ: กระจกบางขึ้นอยู่กับวัตถุดิบ กรุณาสอบถามขนาดก่อนสั่งผลิต

 

ข้อควรระวังในการใช้งาน

♦  กระจกอินซูเลทผลิตตามขนาดที่ใช้ จึงต้องการความแม่นยำในการวัดพื้นที่ เพราะกระจกไม่สามารถนำมาตัดแต่งภายหลังได้

♦  กระจกอินซูเลทที่ติดตั้งบนอาคารสูง จะมีองค์ประกอบด้านหนึ่งเป็นกระจกนิรภัยลามิเนต เพราะกฎหมายกำหนดให้กระจกที่ติดตั้งภายนอกของอาคารสูง จะต้องเป็นกระจกนิรภัยลามิเนต เพื่อป้องกันกระจกที่แตกร่วงลงมา ในการติดตั้งกระจกอินซูเลท ต้องหันด้านที่เป็นกระจกลามิเนตให้อยู่ด้านนอกอาคาร

♦  ในกรณ๊ที่ใช้กระจกพิเศษต่างๆเป็นองค์ประกอบของกระจกอินซูเลท ต้องดูคำแนะนำของผู้ผลิตว่า ต้องหันกระจกด้านไหนออกสู่ภายนอก เพื่อให้ได้รับประโยชน์สูงสุดของกระจกชนิดนั้นๆ