เครื่องจักรและอุปกรณ์

เครื่องอบกระจกนิรภัยเทมเปอร์ และ ฮีทสเตรงค์เท่น

ยี่ห้อ TAMGLASS LTD., OY.FINLAND       About TAMGLASS

(โดยทางบริษัท Tamglass ได้เปลี่ยนชื่อเป็นบริษัท Glaston)

 ♦  เครื่องอบกระจกนิรภัยเทมเปอร์ที่ดีที่สุดในโลก

 ♦  อบได้ขนาดใหญ่ถึง 2800 x 6000 เมตร

 ♦  ISG ได้ลงทุนเครื่องอบกระจกเทมเปอร์จาก Tamglass ถึง 2 เครื่อง เพื่อกันความผิดพลาดกรณีเครื่องจักรมีปัญหา

 ♦  ทาง ISG ได้มีการทำสัญญาในการตรวจเช็คและบำรุงรักษาเครื่องจักร ปีละ 2 ครั้ง กับทางบริษัท Tamglass

 ♦  ชมการทำงานของเครื่อง Tamglass ได้จาก  Video