เครื่องผลิตกระจกอินซูเลต

เครื่องผลิตกระจกอินซูเลต

ยี่ห้อ BYSTRONIC LENHARDT GMBH, Germany       About BYSTRONIC

 ♦  ได้ชื่อว่า เป็นผู้ผลิตสายการผลิตกระจกอินซูเลต ที่ดีที่สุดในโลก

 ♦  ผลิตกระจกอินซูเลต ได้ขนาดใหญ่ถึง 2700 x 5000 เมตร

 ♦  เครื่องจักร สามารถเติมก๊าซเฉื่อยได้โดยอัตโนมัติระหว่างการผลิตกระจกอินซูเลต

 ♦  ชมการผลิตกระจกอินซูเลทของเครื่อง BYSTRONIC ได้จาก  Video

( ท่านสามารถนัดหมายเข้ามา เพื่อมาเยี่ยมชมไลน์การผลิตจริงของบริษัทได้ )