ฟิล์มสำหรับกระจกลามิเนต

ฟิล์มสำหรับกระจกลามิเนต

ทาง ISG จะให้ความใส่ใจเกี่ยวกับฟิล์มPVB เป็นอย่างมาก จึงเลือกใช้ฟิล์มที่ดีที่สุดเท่านั้น

 ♦  บริษัท DUPONT จาก USA   ฟิล์มลามิเนต DUPONT

 ♦  ยี่ห้อ TROSIFOL จาก GERMANY  ฟิล์มลามิเนต TROSIFOL

 ♦  บริษัท SOLUTIA จาก USA  

          ฟิล์มยี่ห้อ SAFLEX       ฟิล์มลามิเนต SAFLEX  

          ฟิล์มสีพิเศษ ยี่ห้อ VANCEVA  ฟิล์มลามิเนต VANCEVA

 ♦  ยี่ห้อ SEKISUI จาก JAPAN    ฟิล์มลามิเนต SEKISUI