กระจกใสพิเศษ Superclear Glass

กระจกใสพิเศษ Superclear Glass

หรือเรียกว่า Low-iron glass หรือ Ultra clear glass คือกระจกโฟลทใส ที่มีการเอาสาร Iron Oxide ออกไปจากขบวนการผลิต ทำให้ความเขียวในเนื้อกระจกลดลงไปได้อย่างมาก กระจกจึงใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัด

เราจะสามารสังเกตุเห็นได้อย่างชัดเจน เมื่อดูเปรียบเทียบที่สันด้านข้างของกระจก (ดูได้จากรูปภาพ)  กระจกใสพิเศษ จะมีความเขียวลดลงไปอย่างมากจนบางครั้งแทบจะไม่เห็นความเขียวเลย เมื่อเทียบกับกระจกใสทั่วไป

แต่กรณีกระจกที่มีความหนามากขึ้น หรือ ขนาดใหญ่ขึ้น  สันกระจกจะเห็นเป็นสีเขียวมากขึ้น เช่น

♦  กรณีเอากระจกใสพิเศษความหนาเดียวกัน กระจกขนาดเล็ก เมื่อดูสันจะเห็นความเขียวน้อยกว่ากระจกแผ่นที่ใหญ่กว่า 

♦  กระจกใสพิเศษหนา 6 มม  จะเห็นความเขียวน้อยกว่า กระจกใสพิเศษหนา 12 มม. 

ลักษณะการใช้งาน

♦ กระจกชนิดนี้จะใช้มาก ในการนำไปผลิตเป็นกระจก พ่นสี เพื่อให้สีออกมาใกล้เคียงกับสีต้นแบบมากที่สุด (กรณีเคลือบสีลงบนกระจกใสทั่วไป สีจะเพี้ยนไปเล็กน้อยเพราะความเขียวในเนื้อกระจก)

♦ กระจกที่ใช้ตามหน้าร้านค้า ที่ต้องการโชว์ลักษณะ ความถูกต้อง สีสัน ของสินค้า 

♦ กระจกตู้ปลา เพื่อมุมมองที่สวยงาม ตรงตามธรรมชาติของปลา และสิ่งตกแต่งมากที่สุด